30 000 kvm återvinningscentral med säkerhet i fokus →

Aktuellt

Vi är på ständig jakt efter spännande personer att förstärka vårt team. Se våra lediga tjänster.

Utmärkelser

Vinnare av Sveriges Arkitekters Bostadspris, Ung svensk arkitektur och Region Skånes Arkitekturpris.

Om griab

Griab har en samlad spetskompetens inom arkitektur, konstruktion och mark/VA-projektering. Under ett och samma tak erbjuder vi starka helhetslösningar.

Konstruktion

Oavsett om det är en byggnad, ett maskinstativ eller ett fundament till en 80 meter hög skorsten så är konstruktionen av avgörande betydelse. Vi behärskar alla typer av material som stål, betong, trä och murverk.

Griab projektleder från början till slut – från idéskisser till igångsättning av en fullt färdig anläggning eller byggnad. Uppdragen spänner över dimensionering, upprättande av ritningar, beskrivningar, kostnadskalkyler och byggledning.

Mark/VA-projektering

Vi utför allt inom marksektorn, från första idéskissen till färdigt projekt. Det kan handla om industrianläggningar, VA-ledningar, pumpstationer, vägar, bostadsområden och mycket annat.

Trenden går mot en allt starkare miljöinriktning där miljöpåverkan ska vara så liten som möjlig. Det kan omfatta allt från förebyggande åtgärder för att förhindra utsläpp till nya utjämningsmagasin och våtmarker. Vi var tidigt ute med att arbeta med deponier och återvinningscentraler.

Arkitektur

Vi vill skapa en modern och hållbar arkitektur anpassad till de liv vi lever idag och de utmaningar vi möter imorgon. Vi tar alltid vår utgångspunkt i en noggrann analys av våra beställares behov och platsens förutsättningar.

För oss är arkitektur alltid mer än bara summan av sina funktioner. Vi strävar ständigt efter att skapa en sammanhållen och tydlig helhet som lämnar utrymme för det oväntade ner till minsta detalj.

Vi har vunnit tre prestigefyllda arkitekttävlingar de senaste åren; Sveriges Arkitekters Bostadspris, Ung svensk arkitektur och Skånes Arkitekturpris.

Projekt

Hotell Paletten

Hotell Paletten

Ängelholm

Evita

Evita

Landskrona

Höganäs Laboratorium

Höganäs Laboratorium

Höganäs

25 kvadratmeter

25 kvadratmeter

Attefallshus

Landskrona Energi

Landskrona Energi

Landskrona

Villa Skäret

Villa Skäret

Höganäs

Rosmarinen

Rosmarinen

Helsingborg

Vattenförsörjning Ängelholm

Vattenförsörjning Ängelholm

Ängelholm-Hjärnarp

Lindab

Lindab

Grevie

NSR Biogas

NSR Biogas

Helsingborg

Brf Runan

Brf Runan

Helsingborg

Villa Falsterbo

Villa Falsterbo

Falsterbo

Bilpartner

Bilpartner

Helsingborg

Sluttäckning av deponi

Sluttäckning av deponi

Helsingborg, Åstorp, Båstad

Kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk

Landskrona

Byggmästar’n i Skåne

Byggmästar’n i Skåne

Helsingborg

Höganäs Bjuf AB

Höganäs Bjuf AB

Bjuv

NSR Återvinning

NSR Återvinning

Helsingborg

Exploatering av bostadsområden

Exploatering av bostadsområden

Södra Sverige

NSR vattenrening

NSR vattenrening

Helsingborg

Höganäs Sweden AB

Höganäs Sweden AB

Höganäs

Kunder

Vi arbetar tillsammans med industrier, kommuner, entreprenörer, bostadsbolag och många andra.

Acrinova Bostäder
Backahill
Best Western Hotell, Duxiana
Bjäre Invest
Bostik
Byggmästar’n i Skåne
Carlsberg Sverige
Ecophon
Elektrokoppar
E.ON Biogas Svergie
Findus Sverige
Gelita
Götenehus
Helsingborgs stad
HSB Helsingborg
Höganäs
Höganäs Bjuf
Isover
Jefast i Höganäs
Järnkonstruktioner

Klippans Kommun
Landskrona Energi
Landskrona stad
Lindab
LSR Landskrona Svalövs Renhållnings
Motorbanan Ring Knutstorp
Myresjöhus
Mäster Grön
NCC Boende
NCC Construction Sverige
NSR, Nordvästa Skånes Renhållnings
Peab PGS
Reng Consulting
Skånska Byggvaror
Texa Design
Ängelholms Energi
Ängelholms Kommun
Öresundskraft

Filosofi

Detaljerna avgör helheten. Uttrycket kan användas som utgångspunkt för den affärsidé som Griab vilar på.

Bakgrund

Griab grundades 1957 i Helsingborg av Gösta Gottschalk och var ursprungligen en ingenjörsbyrå med inriktning på byggnadskonstruktion och markprojektering. Under 2006 kompletterades företaget med en renodlad arkitektavdelning.

Ansvaret inom verksamheten är förankrad i företagets ägarstruktur. Mikael Hjalmarsson som ansvarig för Konstruktion samt Mats Wiberg och Linda Capuder som ansvariga för Mark/VA-projektering.

Process

Vi arbetar tätt ihop med våra uppdragsgivare från idéstadiet till fungerande bruksskede, ofta i rollen som ansvariga projektledare. Detta har inneburit att vi skapat många, mycket långvariga, relationer och kunnat bygga upp en unikt bred kompetens för vår typ av företag.

Genom mångårigt och nära samarbete med projektörer från andra teknikområden kan våra tjänster utökas och anpassas efter de flesta behov och önskemål.

Miljö och hållbarhet

Lagar och regelverk skärps kontinuerligt och även själva begreppen miljö och hållbarhet vidgas ständigt. Totala livscykelanalyser för material, energiförbrukning, hållbarhetstänk vid utformning av hela städer, stadsdelar, bostäder och verksamheter är exempel på faktorer vi arbetar med löpande.

Hur vår byggda fysiska miljö påverkar oss människor är en allt viktigare frågeställning. Det byggda skall tåla förändringar i levnadsvanor och verksamhet över lång tid. Vi har ett ansvar att minimera miljöbelastningen i de byggnader och anläggningar som blir resultatet av vår insats och självklart i vårt eget arbete.

Projektledning

Bygg- och projektledning är vanliga uppdrag hos griab. Tack vare att vi har arkitektur, konstruktion och mark/VA-projektering i huset kan kunden upphandla allt på samma ställe.

Vi har en god förmåga att kombinera vår professionella och kreativa verksamhet med förståelse för vad kunderna önskar och de kostnadsramar som upprättas.

Kontakt

Mikael Hjalmarsson

Ingenjör
mikael.hjalmarsson@griab.com
Mobil 070-772 71 95

Mats Wiberg

Anläggningsingenjör
mats.wiberg@griab.com
Mobil 070-662 27 78

Linda Capuder

Ingenjör
linda.capuder@griab.com
Mobil 072-526 94 12

Kontor

Griab AB
Södra Stenbocksgatan 8
252 47 Helsingborg

042-23 10 30
griab@griab.com