Mark- och VA-projektör eller byggnadskonstruktör? Sök våra lediga tjänster nu!

Mark- och VA-ingenjör

Vi söker ingenjörer inom väg- och vatten eller motsvarande till vår Mark- och VA-avdelning.

Arbetsuppgifterna är varierande där du ofta deltar i hela projektet, från idé till färdig anläggning. Du kommer bl a att arbeta med VA-utredningar och lokaliseringsutredningar för olika anläggningar. Upprättande av ritningar, beskrivningar, kostnadsberäkningar, m.m. för ledningsnät, pump- och tryckstegringsstationer, utjämningsmagasin, vägar, bostadsområden, grönområden, industrianläggningar.

Vi ser gärna att du är ingenjör eller motsvarande och har arbetat några år inom Mark- och VA-branschen, men även nyutexaminerade välkomnas att söka.

För mer information, kontakta Linda Capuder, tel 0725 26 94 12 eller skicka din ansökan direkt till Linda Capuder.

Byggnadskonstruktör

Vi söker efter en byggnadskonstruktör till vår konstruktionsavdelning.

Arbetsuppgifterna är varierande där du ofta deltar i hela projektet, från idé till färdig anläggning. Du kommer bland annat att arbeta med dimensionering, upprättande av ritningar, beskrivningar och kostnadskalkyler samt byggledning.

Du bör ha minst fem års yrkeserfarenhet inom konstruktionssektorn. För rätt person finns det på sikt möjlighet att ingå i ägargruppen med ansvar för konstruktionsavdelningen.

För mer information, kontakta Mikael Hjalmarsson, tel 070 772 71 95 eller skicka din ansökan direkt till Mikael Hjalmarsson.