GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller i hela EU sedan den 25 maj 2018. GDPR ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PuL). När det gäller behandling av personuppgifter skiljer sig GDPR från personuppgiftslagen och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Personuppgift och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, såsom IP-nummer, är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Nyhetsutskick från Griab

Griab använder sig av mailtjänsten MailChimp för att distribuera nyhetsbrev till mottagare som anmält sig till vårt nyhetsmail via vår webbplats eller varit/är en intressent till oss. När dina personuppgifter lagras av MailChimp i och utanför EU/EES, säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder som dataöverföringsavtal, mellan oss och våra tjänsteleverantörer så att de behandlar dina uppgifter på ett säkert sätt. Läs mer om hur MailChimp arbetar med GDPR genom att klicka på länken nedan.