Beställare

Ängelholms kommun

Vad

Vattenförsörjning

Plats

Ängelholm-Hjärnarp

Uppdragsår

2012-2016

Vattenförsörjning åt Ängelholms kommun

Mark/VA-projektering

Ängelholms kommun planerar för stora utbyggnader av såväl bostäder som verksamhetsområden under den kommande 30-årsperioden.

Under 2010 fick Griab i uppdrag att utreda konsekvenserna för det befintliga vattenledningssystemet och utifrån det ge konkreta åtgärdsförslag i form av bland annat nya huvudledningar och tryckstegringsstationer.

Under en tre-årsperiod (2012-2015) har Griab först tagit fram kompletta bygghandlingar för ny huvudmatning mellan vattenverket i Ängelholm och Hjärnarp tätort, och därefter mellan Gånarp och Hjärnarp. I början av 2016 färdigställdes handlingarna för utbyggnaden mellan Gånarp och Brandsvig.

Projekt

Hotell Paletten

Hotell Paletten

Ängelholm

Evita

Evita

Landskrona

Höganäs Laboratorium

Höganäs Laboratorium

Höganäs

25 kvadratmeter

25 kvadratmeter

Attefallshus

Landskrona Energi

Landskrona Energi

Landskrona

Villa Skäret

Villa Skäret

Höganäs

Rosmarinen

Rosmarinen

Helsingborg

Vattenförsörjning Ängelholm

Vattenförsörjning Ängelholm

Ängelholm-Hjärnarp

Lindab

Lindab

Grevie

NSR Biogas

NSR Biogas

Helsingborg

Brf Runan

Brf Runan

Helsingborg

Villa Falsterbo

Villa Falsterbo

Falsterbo

Bilpartner

Bilpartner

Helsingborg

Sluttäckning av deponi

Sluttäckning av deponi

Helsingborg, Åstorp, Båstad

Kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk

Landskrona

Byggmästar’n i Skåne

Byggmästar’n i Skåne

Helsingborg

Höganäs Bjuf AB

Höganäs Bjuf AB

Bjuv

NSR Återvinning

NSR Återvinning

Helsingborg

Exploatering av bostadsområden

Exploatering av bostadsområden

Södra Sverige

NSR vattenrening

NSR vattenrening

Helsingborg

Höganäs Sweden AB

Höganäs Sweden AB

Höganäs