Beställare

HSB Helsingborg

Vad

Bostadsområde

Plats

Helsingborg

Uppdragsår

2007-2012

Mångfald och variation i Rosmarinen

Arkitektur, Konstruktion, Mark/VA-projektering

2007 vann Griab en arkitekttävling om ett nytt bostadsområde för HSB i Helsingborg. Området består av 29 friliggande enfamiljshus i två och tre våningar. Målsättningen har varit att skapa ett sammanhängande område med tydligt definierade gårds- och gaturum. Inom en enkel struktur skapas rumslig mångfald och variation. Husen präglas av slutenhet mot gatan och stor öppenhet mot de skyddade trädgårdarna vilka blir en del av vardagsrummen. Varje kvarter binds samman av en inre gemensam grönyta vilken nås via vackra grusgångar.

Projektet har utvecklats i nära samarbete med beställare och entreprenör. Husen och murarna i området är uppbyggda av prefabricerade sandwichelement av betong vilka delvis valts med hänsyn till en effektiv byggprocess. Budgeten lades tidigt fast och inom ramarna för den har vi som arkitekter fått stor frihet att detaljutforma alla ingående delar i projektet. Detta har bland annat resulterat i att vi uppnått en betydligt högre standard än normalt för denna typ av projekt. Etapp 1 av området färdigställdes 2012.

År 2012 blev Rosmarinen nominerat till Rödfärgspriset och 2013 vann vi Sveriges Arkitekters Bostadspris med motiveringen: ”Rosmarinen är ett mycket vackert och stilsäkert projekt som är konsekvent genomfört intill sista spiken.” Även juryn för ”Ung svensk arkitektur 2013” föll för Rosmarinen och även detta pris tillföll Griab.

Arkitekter: Anders Lundin (Ansvarig), Abbas Chahrour, Juha Huhtilainen.

Projekt

Hotell Paletten

Hotell Paletten

Ängelholm

Evita

Evita

Landskrona

Höganäs Laboratorium

Höganäs Laboratorium

Höganäs

25 kvadratmeter

25 kvadratmeter

Attefallshus

Landskrona Energi

Landskrona Energi

Landskrona

Villa Skäret

Villa Skäret

Höganäs

Rosmarinen

Rosmarinen

Helsingborg

Vattenförsörjning Ängelholm

Vattenförsörjning Ängelholm

Ängelholm-Hjärnarp

Lindab

Lindab

Grevie

NSR Biogas

NSR Biogas

Helsingborg

Brf Runan

Brf Runan

Helsingborg

Villa Falsterbo

Villa Falsterbo

Falsterbo

Bilpartner

Bilpartner

Helsingborg

Sluttäckning av deponi

Sluttäckning av deponi

Helsingborg, Åstorp, Båstad

Kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk

Landskrona

Byggmästar’n i Skåne

Byggmästar’n i Skåne

Helsingborg

Höganäs Bjuf AB

Höganäs Bjuf AB

Bjuv

NSR Återvinning

NSR Återvinning

Helsingborg

Exploatering av bostadsområden

Exploatering av bostadsområden

Södra Sverige

NSR vattenrening

NSR vattenrening

Helsingborg

Höganäs Sweden AB

Höganäs Sweden AB

Höganäs