Beställare

NSR AB

Vad

VA-plan

Plats

Helsingborg

Uppdragsår

2014

Vattenrening vid återvinningsanläggning

Mark/VA-projektering

Idag avleds i princip allt dränerings-, dag-, process- och lakvatten som genereras på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg till kommunens reningsverk. Under 2014 påbörjades ett större projekt i syfte att rena och därefter avleda vattnet till Väla bäck och Öresund. Målsättningen är att minska andelen vatten som går till reningsverket och på längre sikt helt upphöra.

Griabs uppdrag har fokuserat kring arbetet med första etappen där nya sedimenteringsdammar har anlagts och befintliga har kompletterats med ny reningsutrustning. Fyra nya pumpstationer har installerats och såväl ledningsnät som vägnät har byggts ut.

Projekt

Hotell Paletten

Hotell Paletten

Ängelholm

Evita

Evita

Landskrona

Höganäs Laboratorium

Höganäs Laboratorium

Höganäs

25 kvadratmeter

25 kvadratmeter

Attefallshus

Landskrona Energi

Landskrona Energi

Landskrona

Villa Skäret

Villa Skäret

Höganäs

Rosmarinen

Rosmarinen

Helsingborg

Vattenförsörjning Ängelholm

Vattenförsörjning Ängelholm

Ängelholm-Hjärnarp

Lindab

Lindab

Grevie

NSR Biogas

NSR Biogas

Helsingborg

Brf Runan

Brf Runan

Helsingborg

Villa Falsterbo

Villa Falsterbo

Falsterbo

Bilpartner

Bilpartner

Helsingborg

Sluttäckning av deponi

Sluttäckning av deponi

Helsingborg, Åstorp, Båstad

Kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk

Landskrona

Byggmästar’n i Skåne

Byggmästar’n i Skåne

Helsingborg

Höganäs Bjuf AB

Höganäs Bjuf AB

Bjuv

NSR Återvinning

NSR Återvinning

Helsingborg

Exploatering av bostadsområden

Exploatering av bostadsområden

Södra Sverige

NSR vattenrening

NSR vattenrening

Helsingborg

Höganäs Sweden AB

Höganäs Sweden AB

Höganäs