Beställare

NSR AB

Vad

Biogasanläggning

Plats

Helsingborg

Uppdragsår

2012

Fördubblad kapacitet på biogasanläggning

Arkitektur, Konstruktion, Mark/VA-projektering

I början av 2014 beslutade NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) att satsa på en utbyggnad av företagets biogasanläggning i Helsingborg.

Anläggningen var redan sedan tidigare en av Sveriges största samrötningsanläggningar med kapacitet att behandla upp till 80 000 ton organiskt avfall per år. Tack vare utbyggnaden har kapaciteten fördubblats till hela 160 000 ton med målsättning att producera totalt 80 GWh biogas årligen.

Bakgrunden till satsningen är att NSR vill öka tillgången på biogas i regionen. Region Skåne har satt upp målet om en biogasproduktion på 3 TWh år 2020 i Skåne. Dessutom är den utökade rötningen ett led i Helsingborgs stads miljömål som är att vara helt fossilfritt år 2020.

Griabs uppdrag har bland annat innefattat utredningar, kostnadsbedömningar, arkitektur och byggkonstruktion för nytt kontor och processhall, el- och VVS-projektering för nytt kontor och processhall via underkonsulter, markprojektering, ledningsprojektering med utvändiga VA- och processledningar och förfrågningsunderlag för generalentreprenad.

Projekt

Hotell Paletten

Hotell Paletten

Ängelholm

Evita

Evita

Landskrona

Höganäs Laboratorium

Höganäs Laboratorium

Höganäs

25 kvadratmeter

25 kvadratmeter

Attefallshus

Landskrona Energi

Landskrona Energi

Landskrona

Villa Skäret

Villa Skäret

Höganäs

Rosmarinen

Rosmarinen

Helsingborg

Vattenförsörjning Ängelholm

Vattenförsörjning Ängelholm

Ängelholm-Hjärnarp

Lindab

Lindab

Grevie

NSR Biogas

NSR Biogas

Helsingborg

Brf Runan

Brf Runan

Helsingborg

Villa Falsterbo

Villa Falsterbo

Falsterbo

Bilpartner

Bilpartner

Helsingborg

Sluttäckning av deponi

Sluttäckning av deponi

Helsingborg, Åstorp, Båstad

Kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk

Landskrona

Byggmästar’n i Skåne

Byggmästar’n i Skåne

Helsingborg

Höganäs Bjuf AB

Höganäs Bjuf AB

Bjuv

NSR Återvinning

NSR Återvinning

Helsingborg

Exploatering av bostadsområden

Exploatering av bostadsområden

Södra Sverige

NSR vattenrening

NSR vattenrening

Helsingborg

Höganäs Sweden AB

Höganäs Sweden AB

Höganäs