Beställare

Höganäs Bjuf AB

Vad

Kontor

Plats

Bjuv

Projektår

2010

Gammal matsal blir modernt kontor

Arkitektur, Projektledning

Höganäs Bjuf har ett välförtjänt rykte som utvecklare, tillverkare och leverantör av smarta eldfasta lösningar. Företaget tjänar cement- och stålindustrin samt en rad andra tillämpningar som kräver eldfasta lösningar som tål höga temperaturer och mycket frätande eller slipande driftsförhållanden.

Griabs uppdrag har varit att genom ombyggnad förvandla en äldre matsal till ett modernt och ändamålsanpassat kontor åt Höganäs Bjuf AB. Åtagandet har inkluderat alla delar från analys, programskrivning, idéskisser till framtagande av förfrågningsunderlag, inredning samt projektledning under byggprocessen. Den totala kontorsytan är 840 kvadratmeter.

Arkitekter: Anders Lundin (Ansvarig), Abbas Chahrour, Juha Huhtilainen.

Projekt

Hotell Paletten

Hotell Paletten

Ängelholm

Evita

Evita

Landskrona

Höganäs Laboratorium

Höganäs Laboratorium

Höganäs

25 kvadratmeter

25 kvadratmeter

Attefallshus

Landskrona Energi

Landskrona Energi

Landskrona

Villa Skäret

Villa Skäret

Höganäs

Rosmarinen

Rosmarinen

Helsingborg

Vattenförsörjning Ängelholm

Vattenförsörjning Ängelholm

Ängelholm-Hjärnarp

Lindab

Lindab

Grevie

NSR Biogas

NSR Biogas

Helsingborg

Brf Runan

Brf Runan

Helsingborg

Villa Falsterbo

Villa Falsterbo

Falsterbo

Bilpartner

Bilpartner

Helsingborg

Sluttäckning av deponi

Sluttäckning av deponi

Helsingborg, Åstorp, Båstad

Kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk

Landskrona

Byggmästar’n i Skåne

Byggmästar’n i Skåne

Helsingborg

Höganäs Bjuf AB

Höganäs Bjuf AB

Bjuv

NSR Återvinning

NSR Återvinning

Helsingborg

Exploatering av bostadsområden

Exploatering av bostadsområden

Södra Sverige

NSR vattenrening

NSR vattenrening

Helsingborg

Höganäs Sweden AB

Höganäs Sweden AB

Höganäs