Beställare

Kraftringen, Öresundskraft, Landskrona Energi

Vad

Pumpstation fjärrvärme

Plats

Landskrona

Uppdragsår

2014

Fjärrvärmenät binds ihop

Arkitektur, Konstruktion, Mark/VA-projektering

Energibolagen Kraftringen, Landskrona Energi och Öresundskraft genomför just nu ett stort projekt för att binda samman fjärrvärmenäten mellan Helsingborg, Landskrona och Lund. Genom att samköra produktionsenheterna reduceras användningen av fossila bränslen avsevärt. Projektets totala investeringskostnad är beräknad till cirka 300 miljoner kronor.

Två nya pumpstationer ingår som centrala delar i projektet. Griab har ansvarat för den arkitektoniska utformningen samt för konstruktion och mark/VA-projektering

Arkitekter: Anders Lundin, Pär Hedefält, Johanna Brandt (Architects and Friends).

Projekt

Hotell Paletten

Hotell Paletten

Ängelholm

Evita

Evita

Landskrona

Höganäs Laboratorium

Höganäs Laboratorium

Höganäs

25 kvadratmeter

25 kvadratmeter

Attefallshus

Landskrona Energi

Landskrona Energi

Landskrona

Villa Skäret

Villa Skäret

Höganäs

Rosmarinen

Rosmarinen

Helsingborg

Vattenförsörjning Ängelholm

Vattenförsörjning Ängelholm

Ängelholm-Hjärnarp

Lindab

Lindab

Grevie

NSR Biogas

NSR Biogas

Helsingborg

Brf Runan

Brf Runan

Helsingborg

Villa Falsterbo

Villa Falsterbo

Falsterbo

Bilpartner

Bilpartner

Helsingborg

Sluttäckning av deponi

Sluttäckning av deponi

Helsingborg, Åstorp, Båstad

Kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk

Landskrona

Byggmästar’n i Skåne

Byggmästar’n i Skåne

Helsingborg

Höganäs Bjuf AB

Höganäs Bjuf AB

Bjuv

NSR Återvinning

NSR Återvinning

Helsingborg

Exploatering av bostadsområden

Exploatering av bostadsområden

Södra Sverige

NSR vattenrening

NSR vattenrening

Helsingborg

Höganäs Sweden AB

Höganäs Sweden AB

Höganäs