Beställare

Givent

Vad

Attefallshus

Uppdragsår

2014

25 kvadratmeter Attefallshus

Arkitektur

Attefallshus är en ny typ av komplementbyggnad som från den 2 juli 2014 kan byggas utan bygglov på många tomter. Attefallshuset får ha upp till 25 kvadratmeter byggnadsarea och kan inredas till permanentbostad. De nya bestämmelserna omfattar totalt fem olika typer av åtgärder: komplementbostadshus (en självständig bostad), komplementbyggnad (till exempel garage), tillbyggnad, en extra bostad och nya takkupor.

Griab har på uppdrag av byggföretaget Givent ritat sitt första Attefallshus.

Med generösa uteplatser och stora glaspartier med skjutdörr blir uteplats och trädgård till en del av vardagsrummet. För att få in ljus och utblickar från fler riktningar är ett väl tilltaget takljus placerat ovan sovloftet. Bostaden som bara öppnar sig åt en sida och uppåt gör att den känns öppen samtidigt som insyn utifrån minimeras.

Betong är ett genomgående karaktärsdrag i byggnadens alla delar och detaljer. Väggar, tak och grund är uppbyggda av prefabricerade element av högpresterande betong.

Projekt

Hotell Paletten

Hotell Paletten

Ängelholm

Evita

Evita

Landskrona

Höganäs Laboratorium

Höganäs Laboratorium

Höganäs

25 kvadratmeter

25 kvadratmeter

Attefallshus

Landskrona Energi

Landskrona Energi

Landskrona

Villa Skäret

Villa Skäret

Höganäs

Rosmarinen

Rosmarinen

Helsingborg

Vattenförsörjning Ängelholm

Vattenförsörjning Ängelholm

Ängelholm-Hjärnarp

Lindab

Lindab

Grevie

NSR Biogas

NSR Biogas

Helsingborg

Brf Runan

Brf Runan

Helsingborg

Villa Falsterbo

Villa Falsterbo

Falsterbo

Bilpartner

Bilpartner

Helsingborg

Sluttäckning av deponi

Sluttäckning av deponi

Helsingborg, Åstorp, Båstad

Kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk

Landskrona

Byggmästar’n i Skåne

Byggmästar’n i Skåne

Helsingborg

Höganäs Bjuf AB

Höganäs Bjuf AB

Bjuv

NSR Återvinning

NSR Återvinning

Helsingborg

Exploatering av bostadsområden

Exploatering av bostadsområden

Södra Sverige

NSR vattenrening

NSR vattenrening

Helsingborg

Höganäs Sweden AB

Höganäs Sweden AB

Höganäs