Beställare

Landskrona Energi

Vad

Huvudkontor

Plats

Landskrona

Projektår

2010-2012

Funktion med karaktär för Landskrona Energi

Arkitektur, Konstruktion, Mark/VA-projektering, Inredning

2009 fick Griab i uppdrag att rita ett nytt huvudkontor för Landskrona Energi. Efter en inledande utredningsfas föll valet på att använda en befintlig elverksbyggnad från 1908. Byggnaden består av en stor centralt placerad turbinhall flankerad av två sidoskepp i två våningar fördelat på en totalyta av 4 564 kvadratmeter. Målsättningen har varit att få in alla de funktioner som verksamheten och ett modernt kontor kräver och samtidigt återställa och bevara byggnadens ursprunglig karaktär.

De två sidoskeppen med sina fönster var naturliga för placering av arbetsplatser. Den stora turbinhallen har fått inrymma bland annat reception, kök, konferensrum och toaletter. Dessa utrymmen har placerats i en inställd ”box”, likt en möbel i två våningar vilken delar upp ytan i den stora turbinhallen mellan reception och matsal. Lösningen bevarar upplevelsen av den stora volymen samt möjliggör att ljuset från de stora gavelfönsterna når djupt in i byggnaden.

För att ytterligare förbättra ljusflödena och uppnå bättre kontakt mellan arbetsplatser och turbinhall har öppningar tagits upp i väggarna mellan dessa utrymmen.

Arkitekter: Anders Lundin (Ansvarig), Abbas Chahrour, Juha Huhtilainen, Johanna Brandt (Architects and Friends).

Projekt

Hotell Paletten

Hotell Paletten

Ängelholm

Evita

Evita

Landskrona

Höganäs Laboratorium

Höganäs Laboratorium

Höganäs

25 kvadratmeter

25 kvadratmeter

Attefallshus

Landskrona Energi

Landskrona Energi

Landskrona

Villa Skäret

Villa Skäret

Höganäs

Rosmarinen

Rosmarinen

Helsingborg

Vattenförsörjning Ängelholm

Vattenförsörjning Ängelholm

Ängelholm-Hjärnarp

Lindab

Lindab

Grevie

NSR Biogas

NSR Biogas

Helsingborg

Brf Runan

Brf Runan

Helsingborg

Villa Falsterbo

Villa Falsterbo

Falsterbo

Bilpartner

Bilpartner

Helsingborg

Sluttäckning av deponi

Sluttäckning av deponi

Helsingborg, Åstorp, Båstad

Kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk

Landskrona

Byggmästar’n i Skåne

Byggmästar’n i Skåne

Helsingborg

Höganäs Bjuf AB

Höganäs Bjuf AB

Bjuv

NSR Återvinning

NSR Återvinning

Helsingborg

Exploatering av bostadsområden

Exploatering av bostadsområden

Södra Sverige

NSR vattenrening

NSR vattenrening

Helsingborg

Höganäs Sweden AB

Höganäs Sweden AB

Höganäs