Beställare

Myresjöhus och Götenehus

Vad

Exploatering bostadsområden

Plats

Södra Sverige

Projektår

2014-pågående

Exploatering av bostadsområden

Mark/VA-projektering

Både Myresjöhus och Götenehus är återkommande kunder till Griab. Vi arbetar löpande med framtagning av kompletta mark- och VA-ritningar till olika bostadsprojekt. Vi arbetar alltid tätt ihop med uppdragsgivaren och är med tidigt i processen. Ofta bistår vi även i detaljplaneprocessen.

På marksidan projekterar vi lokalgator, tomtmark samt eventuella park- och grönytor. På VA-sidan dimensioneras dag-, spill- och vattenledningar samt framtagning av kompletta bygghandlingar. Vid behov om att dagvatten ska fördröjas, skapar vi lösningar även för detta.

Under 2015-2016 har vi haft uppdrag för Myresjöhus och Götenehus i Helsingborg, Båstad, Malmö, Landskrona, Höganäs, Lund, Skurup, Ängelholm, Burlöv och Vellinge.

Projekt

Hotell Paletten

Hotell Paletten

Ängelholm

Evita

Evita

Landskrona

Höganäs Laboratorium

Höganäs Laboratorium

Höganäs

25 kvadratmeter

25 kvadratmeter

Attefallshus

Landskrona Energi

Landskrona Energi

Landskrona

Villa Skäret

Villa Skäret

Höganäs

Rosmarinen

Rosmarinen

Helsingborg

Vattenförsörjning Ängelholm

Vattenförsörjning Ängelholm

Ängelholm-Hjärnarp

Lindab

Lindab

Grevie

NSR Biogas

NSR Biogas

Helsingborg

Brf Runan

Brf Runan

Helsingborg

Villa Falsterbo

Villa Falsterbo

Falsterbo

Bilpartner

Bilpartner

Helsingborg

Sluttäckning av deponi

Sluttäckning av deponi

Helsingborg, Åstorp, Båstad

Kraftvärmeverk

Kraftvärmeverk

Landskrona

Byggmästar’n i Skåne

Byggmästar’n i Skåne

Helsingborg

Höganäs Bjuf AB

Höganäs Bjuf AB

Bjuv

NSR Återvinning

NSR Återvinning

Helsingborg

Exploatering av bostadsområden

Exploatering av bostadsområden

Södra Sverige

NSR vattenrening

NSR vattenrening

Helsingborg

Höganäs Sweden AB

Höganäs Sweden AB

Höganäs